Bədxassəli hipertoniya

Cevapla
Kullanıcı avatarı
HekimBaba
Site Admin
Mesajlar: 591
Kayıt: Cum Mar 17, 2017 2:09 pm
Reputation: 102

Bədxassəli hipertoniya

Mesaj gönderen HekimBaba » Cum Haz 07, 2019 8:43 pm

bedxasseli hipertoniya.docx
(18.08 KiB) 17 kere indirildi
bedxasseli hipertoniya.docx
(18.08 KiB) 17 kere indirildi
Arterial hipertenziya və ya arterial hipertoniya (AH) - sistolik arterial təzyiqin (AT) səviyyəsinin 140 mm c. süt. və yuxan və (və ya) diastolik AT-nin 90 mm c. süt. və yuxan qalxdığı bir vəziyyətdir. Lakin bir şərtlə ki, bu göstəricilər müxtəlif vaxtlarda sakit şəraitdə həyata keciriimiş ən azı üc ölçmə nəticəsində əldə olunsun və xəstə həmin gün AT-yə təsir edən dərman preparatlan qəbul etməmiş olsun.
HX-nin inkişaf səbəbləri hələ tam aydın deyil. Xəstəliyin inkişafma şərait yaradan amillərdən aşağıdakılan qeyd etmək olar:
Essensial AH-nın ağırlaşmalan damarlannı hipertenziv və ateroskleroz mənşəii zədələnməsi ilə şərtləndirilir. Hipertenziv damar ağırlaşmalan bilavasitə AT-nin qalxması ilə bağlıdır və onun nor- mallaşması zamanı aradan götürülə bilər. Onlara aiddir:
- hipertenziv krizler;
- BƏDXASSƏLİ AH sindromu;
- hemorragik insult;
- nefroskleroz və xroniki böyrək çatışmazlığı;
- “hipertenziv ürək” və ürək çatışmazlığı.
Bədxassəli hipertoniya.
Bədxassəli AH - AT-nin, xüsusən də diastolik təzyiqin sürətli və əhəmiyyətli qalxması (adə- tən, 130-140 mm c.s. kecir) və sürətlə inkişaf edən arteriolit nəticəsində hədəforqanlarda üzvi dəyişikliklərin inkişafımn sürətlənməsi ilə səciyyələnən sindromdur. Bədxassəli AH həm essensial, həm də simptomatik AH zamanı müşahidə edilə bilər və xəstələrin təxminən 1%-də olur. Onun yaranma- sına qalxmış AT-nin müvafıq tənzimlənməsinin olmaması şərait yaradır.
Xəstəliyin klinik təzahürlərinin əsasmda iki müstəqil proses durur - beyin arteriyalannm dilatasi- yası və arteriollann fibrinoid nekrozu. Beyin arteriyalannm genişlənməsi AT-nin kəskin artması nə- ticəsində beyinə qan axınımn autotənzimlənməsinin pozulması ilə şərtlənir. Bu zaman yaranan bey- nin hiperperfuziyası onun şişməsinə və kliniki hipertenziv ensefalopatiya əlamətlərinin üzə çıxması- na səbəb olur. Böyrəklərdə arteriollann flbrinoid nekrozu yumaqcıq filtrasiyasmm və qan axmının azalması ilə nefronlann işemik atrofıyasma gətirib çıxanr ki, bu da xroniki böyrək çatışmazlığım şərtləndirir. Klinikaya daxildir:
- hipertenziv ensefalopatiya əlamətləri;
- böyrəklərin funksiyalannm pozulması;
- sol mədəcik çatışmazlığı.
- Bəd xasseli hipertoniya kiinikada tez-tez hipertonik kriziərin oimasına deyilir. Buna xroniki gedişli hipertoniya xəstəliyinin keskiniəşməsi də demək olar. Bütün hipertoniya xəstəiiyi haliannın təxminən 10%-ni təşkii edir. Başlandığı vaxtdan etibarən bir il müddətində əksər belə xəstələrin ölümünə səbəb olur. Hipertonik kriz arterial qan təzyiqinin kəskin şəkildə yüksəlməsinə, xüsu- silə də diastolik təzyiqin 120-130 mm.c.s.-ndan yuxarı qalxmasına deyilir. Bu isə bütün arterioilann spazmı ilə əlaqədar baş verir. Əksər hallarda xoş xassəli hipertoniyadan sonra meydana çıxsa da, bəzən xəstəliyin iik əwəilərindən də başlana bilir. Hipertonik kriz klinik olaraq görmə qabiliyyətinin zəifləməsi, yəni torlu görmə, baş gicəllənməsi və hematuriya ilə müşaiyət olunur. Görmə qabiliyyətinin zəifləməsi hər iki tərəfdə görmə siniri diskinin ödemi, torlu qişada zülali kütlələrin və qansızma ocaqlannın meydana çıxması ilə əlaqədardır.
- Hipertonik krizin xarakter patomorfoloji əlamətləri arterioilarda baş verir. Əsas etibarilə elektron-mikroskopik müayinələrlə aşkar olunan bu dəyişikliklər aşağıdakılardan ibarətdir:
- - Arteriollann kəskin spazmı ilə əlaqədar daxili - intima qatının, xüsusilə de
bazal membranın büküşlü şəkildə, damar mənfəzinin isə kəskin daralması ilə əlaqədar ulduz şəklində görünməsi;
- Intimanm bazal membranının destruksiyası;
- Arteriollann divannda plazmorragiya və ödem;
- Arteriollann divarında xırda ocaqlı diapedez qansızmalar;
- Arteriolların divarında fıbrinoid nekroz (arteriolonekroz);
- Damar mənfəzində bəzən divarönü trombozların da görünməsi;
- Böyrək yumaqcıqlarının kapilyar ilgəklərində (kapilyarlarda) fibrinoid nek-
roz, böyrəyin interstitsiyasında ödem və qansızma ocaqları, kanalcıq epi- tellərində zülal distrofıyası. Bunlarla da əlaqədar interstitsiyada limfo- leykositar infıltrasiya və skleroz baş verir. Buna Fann bəd xassəli nefro- sklerozu deyilir.
Bəd xassəli hipertoniya ən çox kişilərdə və cavan yaşlarda rast gəlinir. Xoş xassəli hipertoniyası olan xəstələrin isə təxminən 5%-ndə xoş xassəli hipertoniya zamanı ölümün səbəbi əksər hallarda hipertonik krizlərdən biri zamanı baş beynin hemorragik və ya işemik insultu; bəzən isə böyrək çatış- mazlığı (Farın bəd xassəli nefrosklerozu) olur.Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Patoloji fiziologiya” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir